Medic24

به سامانه اطلاعات پزشکی Medic24 خوش آمدید.

این پروژه بر اساس دیتابیس COVID-19 توسط مرکز علوم و مهندسی سیستم ها (CSSE) در دانشگاه جان هاپکینز و اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ایجاد شده است.

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://covid19.who.int/region/emro/country/ir

آمار لحظه ای مختص ایران - WHO

آمار لحظه ای - ایران و جهان

این سامانه با هدف اطلاع رسانی و پیشگیری از ابتلا به کووید ۱۹ ایجاد گردیده است.