دکتر مهرداد افتخاری

نام پزشک یا مرکز درمانی: 
شهر: 
نوع طبابت: 
جنسیت: 
مرد
آدرس: 
استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب ، بلوار پاکنژاد ، بین دادمان و دریا ، مرکز پزشکی چند تخصصی یادمان
شماره تماس: 
۸۸۰۸۱۷۰۲ (۰۲۱) , ۰۹۱۲۱۱۶۱۳۲۱